Leeuwarder Budget Profilering en Acquisitie: € 500.000 per jaar

Leeuwarder Budget Profilering en Acquisitie: € 500.000 per jaar Burgemeester en wethouders: liever geen vragen. (Van een medewerker) Ons artikel eerder deze week over de trage beantwoording van vragen aan de gemeente Leeuwarden riep instemmende reacties op. Enkele uren na plaatsing kwam er zelfs bericht van persvoorlichting. Helaas moesten we constateren dat de beantwoording summier en weinig informatief was. Eén […]

Lees meer
Skyline Leeuwarden

Wethouder Feitsma maakt van festivalbeleid potje van onnavolgbare proporties

augustus 2018 In een normaal functionerende democratie had wethouder Sjoerd Feitsma (PvdA) zich al lang achter zijn oren gekrabd en tegen zichzelf gezegd: er moet toch iemand anders te vinden zijn die mijn taak beter uitvoert; ik stap op. In die normaal functionerende democratie had de fractievoorzitter van zijn partij allang gezegd: Sjoerd, zie om naar een andere functie, dit kan zo niet […]

Lees meer

Schuldenexplosie bij de gemeente Leeuwarden en eigen vermogen gemarginaliseerd

(Tekst: Redactie, feb 2019) Een duik in de gemeentelijke jaarrekeningen laat een ontluisterend beeld zien van de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente Leeuwarden. Hier volgen de kerncijfers op een rij per 31 december van het betreffende boekjaar (in miljoenen euro’s): De cijfers tot en met 2013 zijn ontleend aan een rapport gemaakt door het CBS ‘Gemeente rekeningen: […]

Lees meer

Verkiezingen Wetterskip Fryslân: list en bedrog?

Verkiezingen Wetterskip Fryslân: list en bedrog? (Van een correspondent) Sjerp de Jong (Lagere Lasten Burger) opperde in een gesprek deze week met Liwwadders over het Wetterskip Fryslân, dat met de opheffing van de huidige – dure – organisatie een bedrag van jaarlijks ca. 10 miljoen zou zijn te verdienen. Helaas leiden ideeën als deze nauwelijks tot verdere discussie. Terwijl we […]

Lees meer

‘Als de directies van Harmonie en Neushoorn het niet binnen hun budget kunnen, dan moet een ander het maar doen’

(tekst: interview met Gemeentebelangen Leeuwarden in het nieuwste nummer – 7 mei 2019 – van het Stadsblad Liwwadders) Je trouwt toch ook niet met de eerste de beste vrouw die je langs ziet lopen uit angst om ongetrouwd te blijven? ‘Hoe Leeuwarden er over 25 jaar uitziet? Dan hebben we een compacte stad met een kleiner winkelcentrum. De robotisering heeft […]

Lees meer

‘Stop met dat geouwehoer over dat we moeten samenleven’ – Een overtuigender Leeuwarder CDA zou welkom zijn

‘Stop met dat geouwehoer over dat we moeten samenleven’ (Hoogleraar Willem Trommel (VU)) Wat gaat het CDA-Leeuwarden hiermee doen? Een overtuigender Leeuwarder CDA zou welkom zijn  (Ingezonden) Binnenkort mogen we in Leeuwarden een CDA-er als burgemeester verwelkomen: Sybrand Buma. Zijn antecedenten zijn niet ongunstig. Wat ik  zeer gewaardeerd heb in zijn periode als aanvoerder van het CDA in  de Tweede […]

Lees meer

Bestuur: Verbouw De Skalm is gestart om ons willens en wetens klem te zetten

Bestuur: Verbouw De Skalm is gestart om ons willens en wetens klem te zetten Na een forse vertraging gaat, als alles meezit, het multifunctionele gebouw, het voormalige gemeentehuis van de opgeheven gemeente Leeuwarderadeel, in het hart van Stiens over enkele weken open. Maar nu al is duidelijk dat de gebruikers, zoals de biljarters, bezoekers van de bibliotheek, welzijnsorganisatie Amaryllis en […]

Lees meer

Investering in Kletsefeart is bedrijfseconomisch gezien een ramp, een strop, een fiasco, een debacle en een catastrofe ineen

(tekst: Klaas Elgersma, Stiens) Gemeentebelangen Leeuwarden pleit (weer) voor het doortrekken van de Kletsefeart in Stiens naar de Feinsumerfeart, opdat de bewoners van Stiens ook “een rondje kunnen varen” Een kostenraming of zelfs maar een indicatie daarvan ontbreekt, maar ik denk eerlijk gezegd ook niet dat GBL dat echt interessant vindt. Dit project mag een paar centen kosten. “Een rondje […]

Lees meer
Gemeente Leeuwarden

Beperking inhuur kan eenvoudig de bezuinigingsproblemen van Leeuwarden oplossen

Bezuinigingspotentieel Leeuwarden – Ambtenaar sprak niet over inhuur Beperking inhuur kan eenvoudig de bezuinigingsproblemen oplossen Waarom zo geheimzinnig over Mid Term Review (MTR)? (Van een reporter) De begroting 2020 van de gemeente was ‘beleidsarm’ – werd ons vorig jaar verteld. Het wachten was eerst op de Mid Term Review (MTR) mei/juni 2020. Op basis daarvan moesten keuzes worden gemaakt. En […]

Lees meer

Ja, dat Deltaplan voor het Noorden heeft heel wat teweeggebracht!

Van onze redactie (eerder gepubliceerd) Deltaplan voor het Noorden Ja, dat Deltaplan voor het Noorden heeft heel wat teweeggebracht! Dozen met gebak die op het gemeentehuis werden bezorgd met een briefje erbij: Wat fantastisch dat jullie ons uit de penarie willen helpen! Binnenkort kom ik langs met een delegatie om hier uitgebreid over te praten. Zet de koffie alvast maar […]

Lees meer
1 2 3 4 5 10