Hilde Tjeerdema

Hilde Tjeerdema (D66) is goednieuwsshow zat – Relatie tussen college en raad kraakt – ‘We zijn in therapie’

Steeds meer Leeuwarder politieke partijen zijn de macht van de PvdA zat. Ze vinden dat er een eind moet komen aan achterbakse politieke spelletjes. De fracties zijn de goednieuwsshow van het PvdA/CDA/PAL/GroenLinks-college beu. Eerder stelde Gemeentebelangen Leeuwarden de macht van de PvdA aan de orde. Nu is het D66 die de gang van zaken in Leeuwarden op diverse dossiers ver […]

Meer lezen
Isabelle Diks

Is wethouder Diks nog effectief?

De leden van de Leeuwarder politieke partij PAL/GroenLinks mogen zich zo langzamerhand wel eens afvragen of hun boegbeeld wethouder Isabelle Diks niet meer schade berokkent dan voordeel oplevert. Diks zou zich op haar beurt moeten afvragen wie zij nog enige dienst bewijst door als wethouder aan te blijven. Ik kan mij geen wethouder van onze gemeente herinneren die zoveel verschillende […]

Meer lezen

Hoe goed boert Leeuwarden financieel nu eigenlijk – Analyse van de jaarrekening 2014

De gemeente Leeuwarden rapporteert over 2014 een positief resultaat van EUR 3,6 miljoen. Tegelijkertijd neemt het eigen vermogen ten opzichte van 2013 af met EUR 5,5 miljoen naar EUR 75 miljoen. Dit roept vragen op. Je zou mogen verwachten dat bij een dergelijk positief verhaal het eigen vermogen toeneemt. Liwwadders dook voor u in de jaarstukken 2014 van de gemeente.

Meer lezen

Het cadeau van Henk voor Jannewietske

Liwwadders.nl dook voor u de kelder in. Met de kelder bedoelen we de gloednieuwe parkeergarage Oosterstraat, ingeklemd tussen de Tweebaksmarkt en de Gedempte Keizersgracht. De 250 parkeerplaatsen in deze parkeerkelder, die eind 2014 werd opgeleverd, is op werkdagen exclusief bestemd voor de auto’s van de ambtenaren, bestuurders en politici van het provinciehuis Fryslân.

Meer lezen

Leeuwarden en de wondere wereld van communiceren

Vandaag behandelen we de afdeling communicatie van de gemeente Leeuwarden. Een niet onbelangrijke afdeling: er gaan miljoenen euro’s in om, vooral aan eigen personeelskosten. Er werken een twintigtal ambtenaren die als taak hebben de gemeente Leeuwarden goed voor het voetlicht te brengen en de inwoners te informeren over allerlei zaken. Doen zij dat goed? Op welk kompas varen zij? Weten […]

Meer lezen

Groene maffia vuistdiep in ruif Culturele Hoofdstad

(tekst: webblog Gert Jaap van Ulzen) De Groene WC Eend Stuurt Met Name Blauwe Enveloppe’s Halverwege het vorige decennium was de firma E-Concern een grote speler aan het groene firmament. In 2009 ging de firma E-concern failliet, met achterlating van miljarden(!) aan maatschappelijke schade. Nog steeds zijn de curatoren bezig om bestuurders (waaronder Dhr. Nijpels, de huidige borger van het […]

Meer lezen