Wat bezielde de kersverse burgemeester Sybrand Buma in de zaak Selo Boxman?

februari 2021 – beeld: André Keikes Yes Minister! Oftewel de ongebreidelde macht van de ambtenarij in Leeuwarden Wat bezielde de kersverse burgemeester Sybrand Buma in de zaak Selo Boxman? Door Gerard Jorna en Andries Veldman Geldt Yes Minister, oftewel de ongebreidelde macht van de ambtenarij, nog onverkort in Leeuwarden? En wat heeft de kersverse burgemeester van Leeuwarden Sybrand Buma bezield […]

Lees meer

Commissaris Brok gevraagd om actie wegens verwaarlozing taken gemeente Leeuwarden

(tekst: brief Jorna aan commissaris Brok) G.C.M. Jorna MBA Aan de Commissaris van de Koning in Fryslân de heer drs. A.A.M. Brok, Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Onderwerp: verzoek om te onderzoeken of binnen de beleidskaders van het Interbestuurlijk Toezicht gronden bestaan voor indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing door het gemeentebestuur van Leeuwarden nu de gemeenteraad van Leeuwarden geen onderzoek doet naar […]

Lees meer