Inspectie is van mening dat vergunningen vliegbasis Leeuwarden milieu neutraal zijn

Foto: Ministerie van Defensie

Door Gina Kamsma

De Rijksinspectie reageert op het artikel van 13 februari 2020 in Liwwadders over de Vliegbasis Leeuwarden.

Op 21 februari 2020 geeft de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport een tijdspad over de gang van zaken rond de omgevingsvergunning van de vliegbasis. Bevestigd wordt wat Liwwadders eerder publiceerde: de vliegbasis heeft geen actuele omgevingsvergunning voor het gehele vliegveld. Om de komst van de F-35 mogelijk te maken zijn er vanaf juli 2018 “kleine” vergunningen verleend.

De Inspectie erkent dat er specifiek voor de F-35 vijf nieuwe vergunningen nodig waren. Voor vijf feitelijke ingrepen, zoals het plaatsen van enkele nieuwe gebouwen, het wijzigen van de grens van de basis en het proefdraaien met de F-35. In een deel van deze vergunningen wordt de F-35 echter niet genoemd en moest tot dit tijdspad beschikbaar kwam geraden worden wat het doel van een vergunning is. Deze vergunningen, ook die voor het proefdraaien met de nieuwe gevechtsvliegtuigen, hebben het etiket “milieu neutraal” gekregen, met andere woorden: geen negatieve effecten voor het milieu.

Ondanks dat de Inspectie op 26 februari 2018 schreef dat een nieuwe “grote” vergunning nodig is in verband met onaanvaardbare risico’s voor het milieu, zijn deze “kleine” vergunningen verstrekt. De Inspectie is van mening dat de vergunningen milieu neutraal zijn. Vanaf juli 2018 zouden er bovendien geen indicaties meer zijn dat de afwezigheid van een nieuwe “grote” vergunning leidt tot veiligheidsrisico’s.

Wat is er tussen februari en juli 2018 veranderd? Volgens de Inspectie zijn er op de vliegbasis brandstoftanks alsnog gekeurd. De Inspectie dwingt dat af bij het Ministerie van Defensie omdat die keuringen al op grond van de “grote” vergunning uit 2001 nodig zijn. Het aankondigen van het aanspraak maken op dwangsommen door de Inspectie bij Defensie leidt ertoe dat de keuringen alsnog plaatsvinden, volgens het tijdspad. Het niet naleven van de voorschriften uit de vergunning van 2001 door Defensie had de Inspectie natuurlijk veel eerder kunnen aanpakken.

Na de laatste brief d.d. 13 augustus 2019 van de eigenaar van het terrein, het Rijksvastgoedbedrijf vallend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in dit dossier is er niets officieels gebeurd. In die brief wordt aangegeven, dat de “stikstofcrisis” en de natuurregelgeving het verlenen van een nieuwe omgevingsvergunning voor de complete vliegbasis bemoeilijken. Onderzoek wordt aangekondigd. Er is dus inderdaad nog steeds geen aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de gehele vliegbasis bij het Ministerie van Innovatie en Transport en evenmin een aanvraag voor een natuurvergunning bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Die vergunningen heeft Defensie daarom niet. Dwangsommen worden niet om deze redenen aangekondigd.

Lees ook: Vliegbasis Leeuwarden heeft niet de juiste vergunningen, maar breidt wel uit 

Kamerfractie PvdA wil opheldering over vergunningen vliegbasis Leeuwarden