Ja, dat Deltaplan voor het Noorden heeft heel wat teweeggebracht!

Van onze redactie (eerder gepubliceerd) Deltaplan voor het Noorden Ja, dat Deltaplan voor het Noorden heeft heel wat teweeggebracht! Dozen met gebak die op het gemeentehuis werden bezorgd met een briefje erbij: Wat fantastisch dat jullie ons uit de penarie willen helpen! Binnenkort kom ik langs met een delegatie om hier uitgebreid over te praten. Zet de koffie alvast maar […]

Meer lezen

Heel veel ging mis bij miljoenenplan Frijstiper – WELLZO zet wethouder Douwstra in beklaagdenbank

Scepsis gemeenten over Frijstiper (Van een medewerker) WELLZO zette uiteindelijk wethouder Douwstra in de beklaagdenbank Liwwadders publiceert met gebruikmaking van via de WOB verkregen documenten over het project Frijstiper dat in 2017 en 2018 was gepland als een project van de Culturele Hoofdstad 2018. Het project, geïnitieerd door de welzijnsorganisatie WELLZO (inmiddels onderdeel van de organisatie Amaryllis), beoogde 1000 ‘kansarmen’ […]

Meer lezen

Het gemeentefonds: Leeuwarden gekort. Hoe kon dit gebeuren? – Calimero in Friesland

Het gemeentefonds: Leeuwarden gekort. Hoe kon dit gebeuren? (Van onze afdeling research) Een eenvoudig burger raakt makkelijk de weg kwijt in het land der overheden. Zo zitten we op dit moment met luid alarmgeroep over de herijking van het gemeentefonds. Groningen en Friesland zijn ontevreden over de recente voorstellen van minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken daarover. Die voorstellen stuurde […]

Meer lezen

Commissaris Brok gevraagd om actie wegens verwaarlozing taken gemeente Leeuwarden

(tekst: brief Jorna aan commissaris Brok) G.C.M. Jorna MBA Aan de Commissaris van de Koning in Fryslân de heer drs. A.A.M. Brok, Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Onderwerp: verzoek om te onderzoeken of binnen de beleidskaders van het Interbestuurlijk Toezicht gronden bestaan voor indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing door het gemeentebestuur van Leeuwarden nu de gemeenteraad van Leeuwarden geen onderzoek doet naar […]

Meer lezen