Hoe goed boert Leeuwarden financieel nu eigenlijk – Analyse van de jaarrekening 2014

De gemeente Leeuwarden rapporteert over 2014 een positief resultaat van EUR 3,6 miljoen. Tegelijkertijd neemt het eigen vermogen ten opzichte van 2013 af met EUR 5,5 miljoen naar EUR 75 miljoen. Dit roept vragen op. Je zou mogen verwachten dat bij een dergelijk positief verhaal het eigen vermogen toeneemt. Liwwadders dook voor u in de jaarstukken 2014 van de gemeente.

Meer lezen