Geef lokale bestuurders minder geld, dan kan er ook minder fout gaan

Geef lokale bestuurders minder geld, dan kan er ook minder fout gaan (gepubliceerd op 16 oktober 2015) Kijken in het financiële brein van locale bestuurders en ambtenaren Belangwekkende CPB notitie Al een tijdje terug, op 27 augustus 2015, verscheen een belangwekkende notitie van het Centraal Planbureau (CPB). Deze notitie verkent hoe gemeenten in de praktijk met hun geld omgaan. Daartoe […]

Lees meer
Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden met rug tegen de muur

maart 2020 door Jeroen Boogaard Gemeente Leeuwarden met rug tegen de muur Twee studenten analyseerden de financiële positie van de gemeente Leeuwarden. De vraag hoe transparant de gemeente de financiële positie voor het voetlicht brengt, was daarbij onderwerp van aandacht. Het onderzoek van de studenten maakt deel uit van een project van Liwwadders, waarvoor het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek een […]

Lees meer

Investeringsdrift Leeuwarden leidt tot onverantwoorde schuldenberg

juli 2020 Investeringsdrift Leeuwarden leidt tot onverantwoorde schuldenberg door Jeroen Boogaard De gemeente Leeuwarden geeft al jarenlang meer geld uit dan er binnenkomt. Het verschil wordt geleend. Als de gemeente haar investeringsambitie niet neerwaarts bijstelt, dreigen de schulden uit de bocht te vliegen en zijn forse bezuinigingen onafwendbaar. Al geruime tijd is de ontwikkeling van de financiële positie van de […]

Lees meer

Investeringsdrift Leeuwarden leidt tot onverantwoorde schuldenberg

Foto: Liwwadders juli 2020 Investeringsdrift Leeuwarden leidt tot onverantwoorde schuldenberg door Jeroen Boogaard De gemeente Leeuwarden geeft al jarenlang meer geld uit dan er binnenkomt. Het verschil wordt geleend. Als de gemeente haar investeringsambitie niet neerwaarts bijstelt, dreigen de schulden uit de bocht te vliegen en zijn forse bezuinigingen onafwendbaar. Al geruime tijd is de ontwikkeling van de financiële positie […]

Lees meer

Leeuwarder Budget Profilering en Acquisitie: € 500.000 per jaar

Leeuwarder Budget Profilering en Acquisitie: € 500.000 per jaar Burgemeester en wethouders: liever geen vragen. (Van een medewerker) Ons artikel eerder deze week over de trage beantwoording van vragen aan de gemeente Leeuwarden riep instemmende reacties op. Enkele uren na plaatsing kwam er zelfs bericht van persvoorlichting. Helaas moesten we constateren dat de beantwoording summier en weinig informatief was. Eén […]

Lees meer
Gemeente Leeuwarden

Beperking inhuur kan eenvoudig de bezuinigingsproblemen van Leeuwarden oplossen

Bezuinigingspotentieel Leeuwarden – Ambtenaar sprak niet over inhuur Beperking inhuur kan eenvoudig de bezuinigingsproblemen oplossen Waarom zo geheimzinnig over Mid Term Review (MTR)? (Van een reporter) De begroting 2020 van de gemeente was ‘beleidsarm’ – werd ons vorig jaar verteld. Het wachten was eerst op de Mid Term Review (MTR) mei/juni 2020. Op basis daarvan moesten keuzes worden gemaakt. En […]

Lees meer
Gemeente Leeuwarden

Bedrijfsvoering gemeente Leeuwarden: van geheim naar openbaar naar geheim

Bedrijfsvoering gemeente Leeuwarden: van geheim naar openbaar naar geheim (Van een medewerker) Er verschenen verontrustende berichten over de bedrijfsvoering van de gemeente Leeuwarden. In de begroting 2021 spraken b. en w. van “onacceptabele werkdruk, dreigende stagnatie in de voortgang van werkzaamheden en de realisatie van de daarmee samenhangende ambities …. “. De bestuurders verwezen naar een rapport van bureau Berenschot, […]

Lees meer

Hoe is het in 2019 gegaan met de gemeentelijke financiën in Leeuwarden?

Hoe is het in 2019 gegaan met de gemeentelijke financiën in Leeuwarden? Scheidend wethouder van financiën Sjoerd Feitsma presenteert een klinkend positief resultaat over 2019 van ruim 8 miljoen euro. Onder het motto ‘aan mij heeft het niet gelegen’ verrast hij ons nu. Hoe kan dat nou? Er waren toch in toenemende mate zorgen over de verslechterende financiële positie van […]

Lees meer

Hoe goed boert Leeuwarden financieel nu eigenlijk – Analyse van de jaarrekening 2014

De gemeente Leeuwarden rapporteert over 2014 een positief resultaat van EUR 3,6 miljoen. Tegelijkertijd neemt het eigen vermogen ten opzichte van 2013 af met EUR 5,5 miljoen naar EUR 75 miljoen. Dit roept vragen op. Je zou mogen verwachten dat bij een dergelijk positief verhaal het eigen vermogen toeneemt. Liwwadders dook voor u in de jaarstukken 2014 van de gemeente.

Lees meer