Rembrandt Veldhuijzen van Zanten: Opmerkingen Lutz Jacobi over Hounspolder zijn beschamend – Terugblik en Stand van zaken

Foto-Weidevogelgebied Hounspolder bron Leeuwarder Courant (tekst: ingezonden) De Hounspolder en de nieuwbouwplannen Bijgaand artikel is gepubliceerd in het januarinummer van Diggelfjoer, de dorpskrant van Goutum, en is geschreven door Rembrandt Veldhuijzen van Zanten. Hieraan voorafgaand een toelichting van hemzelf. Ik woon ruim 30 jaar in het dorp Goutum. Ik ben vanaf de jaren ‘90 actief voor het behoud van onze […]

Lees meer