Wat is er aan de hand in OZB-land? De sigaar uit eigen doos is altijd lekker

Wat is er aan de hand in OZB-land? U heeft een eigen huis en moet onroerende zaakbelasting betalen. En u denkt: hoera! mijn pand is lager getaxeerd, dat scheelt mij in de beurs. Maar schiet u er op de lange termijn ook wat mee op? En waarom verlaagt de gemeente uw ozb? Wordt dat misschien weer met de andere hand teruggepakt?

In vastgoedkringen wordt gesteld: de gemeente Leeuwarden taxeert de woningen te laag. Op de peildatum 1 januari 2014 heeft de gemeente een nieuwe taxatie vastgesteld. Aan een groot deel van de woningen is een nieuwe woz-waarde toegekend. Uw voordeel is een lagere rekening, maar hoe zit een en ander nu precies? De aanslag van 2015 is gebaseerd op de waarde per 1 januari 2014.

De gemeentelijke heffingen bestaan uit ozb-belasting, rioolheffing eigenaar, rioolheffing gebruiker en afvalstoffenheffing. De rioolheffing gebruiker is gelijk gebleven en de afvalstoffenheffing is ietsje verhoogd. Het totaal van deze vier heffingen ligt in lijn met 2014. De gemeente Leeuwarden houdt van communicerende vaten. De gemeente streeft er naar om de totale opbrengst gelijk te laten blijven. Als het een wat naar boven gaat, dan gaat het ander wat naar beneden.

Liwwadders.nl zocht het voor u uit: wat betekent dit voor een eigenaar van een eengezinswoning, het overgrote deel van de woningvoorraad in de gemeente Leeuwarden. We kijken naar de woz-waardering want die is van invloed op de ozb-belasting en de rioolheffing eigenaar. Wat valt ons op? Wat met de ene hand wordt gegeven, wordt met de andere hand weer teruggepakt. De waarde van uw woning is verlaagd, maar het ozb-tarief is verhoogd. Maar liefst met 10,6 %. Daar staat tegenover dat de rioolheffing voor de eigenaar met 13,1 % is verlaagd. Gewogen is er sprake van een stijging van 3,25 % ten opzichte van 2014.

Niks aan de hand, zult u zeggen. Maar is dat wel zo?

De gemeente Leeuwarden wil in 2015 met de ozb 27,3 miljoen euro (2014 begroot: 26,4 miljoen euro) innen. Rioolheffing 11,5 miljoen euro (2014: 12,3 miljoen euro). Waarom is het een lager en het ander hoger? De gemeente Leeuwarden wil u niet al te veel laten schrikken.

Maar voor wie werkt dit beleid nu goed uit en voor wie minder goed? De niet woningen, lees: bedrijven, instellingen en ondernemers, betalen meer dan de helft van de ozb-belasting en die is ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten hoog. Dit staat in de gemeentelijke begroting waarin men bovendien verwijst naar het COELO-onderzoek van de rijksuniversiteit in Groningen. Leeuwarden is duur. Deze keuze is een doorn in het oog van ondernemers die hierin het aloude socialistische denken van de gemeente Leeuwarden proeven. Naast het eigenaren deel van de ozb betalen zij bovendien een fors gebruikers deel ozb. Dit bevordert allerminst de concurrentiepositie van de gemeente Leeuwarden ten opzichte van andere gemeenten. Ook is het opmerkelijk dat de gemeente aan de ene kant subsidievoorzieningen treft, bijvoorbeeld met de aanloopstraten, terwijl de middenstander met een eigen pand zwaar wordt belast. Deze belasting vindt de consument, u en ik, ondubbelzinnig terug in de producten die wij kopen.

Tip voor de raad: de begroting 2015 lezende valt de stijging van de tarieven erg mee, maar in de praktijk (zie boven) wordt er enorm geschoven met de tarieven. Eigenlijk zouden de raadsleden tijdens de begrotingsbehandeling in dit najaar de werkelijkheid met de werkelijkheid moeten vergelijken. Dus het begrote tarief 2016 vergelijken met het werkelijke tarief 2015.

De gemeente Leeuwarden heeft ook een hekel aan bezwaarschriften en ontmoedigt door de woz-waarde lager vast te stellen, de indiening ervan. Men heeft een superhekel aan commerciële bureaus die belastingplichtigen uitnodigen en aanmoedigen om namens hen bezwaar in te dienen. Vervolgens kunnen die bureaus een declaratie van enkele honderden euro’s per gehonoreerd bezwaar indienen bij de gemeente. Niet voor niets is deze afdeling een van de drukste van de hele gemeente. Dus twee vliegen in één klap: minder drukte op de afdeling en minder te vergoeden kosten aan commerciële bureaus.

Tientallen waarderingen van eengezinswoningen verspreid over de hele stad hebben we bekeken. En we hebben reacties gepeild van eigenaren. Wat viel ons op en wat waren de reacties? Zuinig gewaardeerd, 10 tot 20 % te laag gewaardeerd, zonder aanleiding weer lager gewaardeerd ten opzichte van 2014 en onverklaarbaar irreëel laag. Sterker nog: er is zelfs gebeld naar de gemeente waarom de waardering van hun pand zo laag is geworden. Ook locale vastgoeddeskundigen zijn over dit fenomeen geraadpleegd. Zij zien ook dat een groot aantal waarderingen aan de lage kant zijn.

 

Als particulier zult u zeggen: in the pocket, dat is mooi, maar:

  • ik wil mijn huis verkopen en word geconfronteerd met een te lage woz-waarde, een lage woz is slecht voor de verkoopprijs
  • het versterkt het beeld dat het niet op wil schieten in de periferie in de woningmarkt
  • wat gebeurt er wanneer de waarde van de objecten ineens wel stijgen? Blijven we dan zitten met de hoge tarieven en betalen we dan per saldo de hoofdprijs?
  • het versterkt het beeld dat veel woningen onder water staan (waarde van de woning is lager dan de hypotheekschuld) en dat betekent dat er een beeld ontstaat van in Leeuwarden moet je niet wezen
  • banken kunnen hun beleid aanscherpen bij het verstrekken van hypotheken, want het gaat slecht met de waarde in Leeuwarden

 

Het lijkt wel of er sprake is van een gecoördineerde actie tussen de gemeente Leeuwarden en de Rijksoverheid. De gemeente verlaagt de woz-waardes en verhoogt de tarieven. De Rijksoverheid heeft ook een groot belang bij de woz-waardes. Bijvoorbeeld ten aanzien van het eigen woningforfait (bijtelling eigen woning in box 1). Het forfait is namelijk verhoogd van 0,60% in 2013 naar 0,70% in 2014 en gaat in 2015 zelfs naar 0,75 %. Kortom: de rijksoverheid compenseert in de inkomstenbelasting ruimschoots de lagere woz-waarde door fors hogere tarieven.

Conclusie: of u door de hond of de kat wordt gebeten, dat maakt niet uit. Het ondernemersklimaat in Leeuwarden wordt alles behalve gestimuleerd door de forse gemeentelijke heffingen. Voor de particulier geldt: u wordt getrakteerd op een sigaar uit eigen doos, of op termijn nog erger wanneer de tarieven gelijk blijven terwijl de woz-waarde weer stijgt.

Geef een antwoord