Provincie, subsidie en media: Ach, we verzinnen wel wat

Provincie, subsidie en media: Ach, we verzinnen wel wat

We wilden het er eigenlijk niet meer over hebben: de subsidie slurpende Friese media. Gisteren ontdekten we dat de drie Friese media LC, FD en OF weer iets nieuws hebben opgetuigd. We schreven: Het kindje dat nu na twee jaar vergaderen en veel provinciale euro’s wordt gepresenteerd is: nijs.frl Hierbij wilden we het laten, want: Oordeel zelf, wij hebben hier geen woorden voor.
Maar links en rechts kregen we opnieuw informatie aangereikt van, nemen wij aan, mensen die de gang van zaken rond deze subsidiecarrousel opmerkelijk, zo niet verwerpelijk vinden.

Dus: toch maar even de feiten op een rij:

Veel later dan gepland, is het nu zover. Wat begon met Podium Fryslân, daarna de werktitel nieuws.frl meekreeg, zal eind maart als nijs.frl ter wereld komen. Het is een samensmelting van het nieuws van Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad.

Het idee voor het multimediale platform is door Omrop Fryslân bedacht in opdracht van de provincie Fryslân. Alle bestaande (media) organisaties in Friesland zouden hiermee hun voordeel moeten gaan doen. De kosten voor het online platform zijn voor het eerste jaar begroot op 350.000 euro (2014-2015) waarvan de provincie Fryslân 200.000 euro subsidie neer heeft geteld. Het platform moet volgens het conceptplan uiteindelijk zonder subsidies kunnen bestaan vanaf 2016.

De komst van een ‘Fries mediacentrum’ komt niet zo maar uit de lucht vallen. In februari 2014 liet directeur Jan Koster van Omrop Fryslân al een ‘proefballon’ op door het woord te introduceren. Hij denkt dat dit de enige manier is om de Friese journalistiek te redden. De uitspraak komt overeen met de zorgen van de provincie Fryslân.

De provincie Fryslân denkt dat een experiment in het medialandschap hard nodig is omdat het traditionele verdienmodel van kranten zal verdwijnen en de rol van Omrop Fryslân anders gaat worden nu de financiering hiervan is verplaatst van de provincie naar het Rijk.

Provinciale Staten hadden in november 2013 unaniem een motie ondersteund om in 2014 en 2015 een bedrag van 100.000 euro beschikbaar te stellen aan een toekomstig mediacentrum (indien haalbaar).

Je vraagt je af wie hier blij van wordt en of dit allemaal maar kan.

Af en toe steekt er een statenlid zijn of haar vinger op. Onlangs was dit mevrouw Mulder, fractievoorzitter van D66. Het was Mulder opgevallen dat de onbekende stichting Noorderdiepte via een miraculeuze weg subsidie had ontvangen van de provincie Friesland. Uit de beantwoording van haar vragen blijkt dat ook de provincie de gevolgde weg bijzonder vindt. De stichting had al eerder aangeklopt bij het Fries Mediafonds maar die aanvraag werd op ‘formele gronden’ afgewezen. Toen Noorderdiepte hiertegen bezwaar maakte zei de provincie: doe dat nou maar niet, we verzinnen wel iets.

De provincie gooit de subsidieverlening die buiten de gestelde kaders om heeft plaatsgevonden op de ‘transitie’ waar de Friese media in zitten. Deze overgang van het een naar het ander biedt, volgens de provincie, voldoende argumentatie om het gevraagde geld te verstrekken. Het in zwang zijnde disruptie ontbrak nog in de brief. ‘Het project van Noorderdiepte past bij de ambitie van dit college in het kader van de transitie van het Friese medialandschap.’

Waarom is Noorderdiepte niet uitgenodigd om aan te haken bij het Regionaal Mediacentrum?, zo vraagt Mulder. Nou, dat kan altijd, aldus het college van Gedeputeerde Staten.

Mulder vraagt nog maar eens beleefd hoe het staat met dat Mediacentrum. Een lang antwoord volgt. Er wordt hard gewerkt – nu ongeveer twee jaar – en het platform wordt ‘de komende jaren in een onomkeerbaar proces gefaseerd uitgebouwd. Eenheid in verscheidenheid is als een van de uitgangspunten van het Fries Regionaal Media Centrum gedefinieerd. Bestaande media gaan niet op in een Fries Regionaal Mediacentrum, maar werken er in samen met behoud van het eigen onderscheidende merk.’

Mulder opnieuw: De site is echter nog steeds leeg. Hoe verklaart u dat?

De provincie: De laatste bugs worden nu weggewerkt. In februari 2016 wordt door de hoofdredacties van LC, FD en Omrop Fryslân het moment van lancering bepaald.

Getekend: John Jorritsma, voorzitter

Redactie Liwwadders.nl

Geef een antwoord