Mainstream media vinden opnieuw tepel met gratis geld

De noodlijdende Friese media Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Omrop Fryslân en GPTV  hebben opnieuw een tepel gevonden waaruit ze gratis subsidiegeld zuigen. Deze mainstream media hebben zich vanaf vandaag  gevonden in een nieuw experiment: Finster op Fryslân (Venster op Friesland). Finster op Fryslân is direct gelinkt aan het evenement Culturele Hoofdstad 2018 (74 miljoen euro). Het beschikbaar gestelde gratis geld, 330.000 euro, komt rechtstreeks uit de culturele ruif en is bedoeld om het Europese evenement publicitair te begeleiden en om journalistieke ‘vernieuwing’ te ontwikkelen. Eerder werden er voor dit doel ook al forse sommen ter beschikking gesteld. Dit geld kwam terecht bij dezelfde media.

Voor experimenten met als doel om vernieuwing te bewerkstelligen in de journalistiek is het Stimuleringsfonds voor de journalistiek ontworpen. Dit fonds werkt landelijk en staat open voor allerlei plannen en ideeën. Ook op dit fonds is in het verleden door de Leeuwarder Courant (NDC) een beroep gedaan. Met succes werden stevige bedragen binnen gehengeld, maar in de uitvoering faalde men keer op keer. Een reeds gehonoreerd verzoek van het Friesch Dagblad van 2,4 euroton werd door de krant bij nader inzien niet geaccepteerd. De wondere wereld van het internet wordt door deze krant nog altijd ver buiten de deur gehouden.

In Friesland konden de media sinds enkele jaren ook een beroep doen op het Fries Mediafonds. Ook dit fonds bereikte geenszins de doelen die bij aanvang werden gesteld. Het fonds dat moeizaam van de grond kwam ligt inmiddels op apegapen. Van de 48 ingediende projecten werden er slechts 9 gehonoreerd. Deze negen projecten maakten niet het onderscheid waarop was gehoopt. De gesubsidieerde artikelen pasten naadloos tussen de reguliere producties van de Friese mainstream media.

Het is een mirakel dat nu opnieuw een experiment met gemeenschapsgeld wordt ondersteund in de wetenschap dat vorige experimenten faalden, men op een ander adres terecht kan en dat er van een opleving van kijk-, luister- en leescijfers allerminst sprake is. De cijfers van de mainstream media tonen nog steeds een dalende curve. Bovendien verschrompelt het gezag van deze media door deze fratsen nu men keer op keer op de schoot kruipt bij sponsor- en subsidieverleners. De lezer vraagt zich steeds vaker af: waarom zou ik nog betalen voor een abonnement op zo’n reclamekrant?

Geef een antwoord