Inspectie eist aanvraag nieuwe vergunning van de Vliegbasis Leeuwarden, maar treedt niet op

Foto: Ministerie van Defensie

Inspectie eist aanvraag nieuwe vergunning van de Vliegbasis Leeuwarden, maar treedt niet op. Zelfs niet wanneer de F-35 zonder die vergunning onderdeel gaat uitmaken van de vliegbasis.

door Gina Kamsma

Op 5 februari 2020 ontving Liwwadders de bij de Inspectie Leefomgeving en Transport opgevraagde stukken over de vergunning van de vliegbasis. Daarmee wordt duidelijk waarom de Vliegbasis Leeuwarden op papier nog steeds draait op een vergunning uit 2001. Een vergunning waarover de Inspectie op 26 februari 2018 constateert, dat deze betreffende de bescherming van het milieu niet voldoet aan de huidige eisen. De toezichthouders van de Inspectie constateren onaanvaardbare risico’s voor het milieu. Een nieuwe vergunning is nodig.

De vliegbasis stelt echter, dat de noodzaak van een nieuwe vergunning de komst van de JSF oftewel F-35 naar Leeuwarden belemmert, aldus een brief van de Inspectie van 2 juli 2018. De vliegbasis erkent dat een nieuwe vergunning wel nodig is. De Inspectie stelt termijnen aan de vliegbasis om deze vergunning aan te vragen. De termijnen verstrijken. De F-35 komt aan te Leeuwarden, zonder een nieuwe vergunning. De Inspectie treedt niet op.

Meer hierover in het maart-nummer van het Stadsblad Liwwadders