Gijs Jacobse (NLP): grootste probleem is macht van PvdA

Gijs Jacobse, Nieuwe Leeuwarder Partij: ‘Waarom spiegelen aan New York, Berlijn en Madrid?’

‘We moeten afstappen van het idee dat we als gemeente overal aan mee moeten doen om eerste te zijn.’ Gijs Jacobse is lijstaanvoerder van de Nieuwe Leeuwarder Partij (NLP). De partij houdt het uitgavenpatroon van de gemeente scherp in de gaten en veroordeelt de creatieve boekhouding van het college. ‘Aan de keukentafel kunnen de Leeuwarders ook niet zeggen: ik kom met mijn geld niet uit, ik ga mijn salaris verhogen.’
Laat anderen maar experimenteren

‘Als ik terugkijk naar de afgelopen vier jaar in de raad, dan constateer ik dat er een paar zaken zijn waarin je duidelijk het verschil ziet tussen NLP en het college van PvdA, CDA en PAL/GroenLinks. Ik noem als voorbeeld: het Europaplein, Culturele Hoofdstad, de westelijke invalsweg en het nieuwe experiment Leewarmte. Leewarmte is een nieuwe variant van stadsverwarming. Moeten wij dat doen? Waarom kijken we eerst niet hoe een ander dit oppakt? Zonnepanelen, ook zoiets. Achteraf was het verstandiger geweest om te wachten. Die dingen vliegen nu voor een dubbeltje de winkels uit. Het verschil tussen het college en ons is dat wij er veel minder dromerig in staan. Moet je aan ieder experiment meedoen alleen omdat je er subsidie voor krijgt? Vaak moet je er nog eigen geld bijleggen. Is subsidie doel of middel? Laat anderen maar eens experimenteren en de kinderziektes eruit halen. Dat zijn de vragen die wij keer op keer stellen. Wij zeggen: probeer je niet te spiegelen aan New York, Berlijn of Madrid. Het boerenverstand zou meer opgeld moeten doen. Probeer gewoon de hoofdstad van Friesland te zijn en zorg ervoor dat de basis op orde is.’

Molensteen

Die basis is namelijk niet op orde en de vrolijke verwachtingen die het college rondstrooit nemen de NLP’ers met een grote korrel zout. Rekenmeester Jacobse somt op: ‘Ons Nuon-geld is op (dat zat in de pot van het SIOF), de reserve is weg en de aangekochte bouwgrond hangt als een molensteen om onze nek. Ons vermogen is met tientallen miljoenen achteruitgegaan. Je ziet nu dat we op allerlei gewone projecten moeten bezuinigen om grote projecten mogelijk te maken. Het college handelt tweeslachtig. Als ik naar de voorgestelde begroting over 2014 kijk dan stelt het college voor om 1 miljoen euro vrij te maken en dit te laten dekken door het verhogen van de ozb-belasting omdat de afvalstoffenheffing meevalt. Tsja. Deze dienst aan de burger wordt dus goedkoper maar daar profiteert de burger niet van. Toen de kosten van het afval omhoog gingen zou je, als je deze berekening volgt, mogen verwachten dat de ozb omlaag zou gaan. Dat gebeurde niet. Niemand die toen zijn vinger opstak. Ergo: de kosten voor de burger gaan altijd omhoog. Daar moet je nu eens mee stoppen. Als iedereen het dubbeltje moet omdraaien moet de gemeente dit ook doen. Aan de keukentafel kunnen de Leeuwarders ook niet zeggen: ik kom met mijn geld niet uit, ik ga maar eens mijn salaris verhogen.’

Verslaafd

‘Wij zijn de partij van rustige en kleine stapjes. Je moet het behapbaar en betaalbaar houden, maar wel vooruit kijken. Er is nog wel wat te doen in Leeuwarden: leegstand, grondpolitiek. Hoe aan te pakken? Je moet net als een verslaafde accepteren dat je verslaafd bent. Pas kan kun je werken aan genezing. Je moet erkennen dat grootschalige plannen in Zuiderburen niet gerealiseerd gaan worden.’

Macht van de PvdA

‘Het grootste probleem in Leeuwarden is dat de PvdA zoveel macht heeft. Het zou goed zijn dat die macht evenwichtiger wordt verdeeld. De verhoudingen moeten anders worden. Denk niet dat, mocht de PvdA weer de grootste worden, wij als een soort GroenLinks of CDA zullen aanschuiven. Dat gaat ’em niet worden. Je moet geloofwaardig zijn en een andere koers willen varen. De PvdA zal PAL/GroenLinks het liefst als bijwagen willen behouden. Het is een bijwagen die alleen de rails mocht schoonhouden. De PvdA hield PAL/GroenLinks-wethouder Diks de hand boven het hoofd, soms op het beschamende af. En aan de andere kant van het politieke spectrum maakt het de PvdA niet zoveel uit wie aanschuift. Heb jij buiten hun portefeuille iets van het CDA in de afgelopen vier jaar gehoord? Het CDA is de partij die overal voor ingewisseld kan worden.’

Pragmatisch

‘Mijn partij zit vrij pragmatisch in elkaar. Als we wat kunnen bereiken met andere partijen, dan doen we dat. Daarom zie je mij soms met Sjoerd Feitsma (PvdA) overleggen. Ik overleg met iedereen. Jij weet ook wel dat je zaken regelt buiten de raad. Of dat democratisch is? Zo werkt dat nu eenmaal. Ik ben iemand van: het resultaat telt en als dat buiten de raad geregeld moet worden, dan moet dat maar.’

Diks

‘Of ik klaar ben voor het wethouderschap? Ik? Nee. Ik ga dat niet doen. Zo werkt dat niet bij ons. Als die vraag voorligt, dan zoeken wij daar een persoon bij. Dan komen wij met iemand die verstand heeft van de portefeuille en bestuurlijk boven de ambtenaren staat. Het moet iemand zijn die kan communiceren en draagvlak creëren. Ik zou zo zeggen: alles wat wethouder Diks niet had en deed.’

Cambuur en Harmonie

‘Of het nog leuk is in de raad? Zolang ik het idee heb dat wij als partij een zinvolle bijdrage kunnen leveren is het nuttig om in de raad aanwezig te zijn. Ik heb de indruk dat de wethouders, gelet op de zaken die zij overnemen, onze inbreng waarderen. Zonder ons had Cambuur geen overbruggingskrediet gekregen. Door onze interventie en die van de VVD hebben we dat geregeld. Ook hier is weer sprake van pragmatisme, evenals bij het extra krediet aan schouwburg De Harmonie. Als Cambuur en de Harmonie door onvoorziene conjuncturele omstandigheden tijdelijk over geen liquide middelen kunnen beschikken, moet je hen als ze structureel gezond zijn de helpende hand bieden. Bij de Harmonie speelt de recessie een rol. Cambuur heeft een recreatieve functie en zorgt ook voor werkgelegenheid.’

Gevaarlijk

‘Ik maak mij zorgen over de toekomst van de zorg en de uitvoering van de WWB. Het is een gevaarlijke ontwikkeling, en hier spreekt de vakbondsman in mij, dat de mensen met een minder hoge opleiding worden wegbezuinigd en vervangen door vrijwilligers. Echte vrijwilligers oké, maar  wat nu sluipenderwijs gebeurt is gevaarlijk. De onderkant wordt wegbezuinigd en vervangen door mensen met een uitkering. Politici doen hier veel te gemakkelijk over. Het klinkt zo mooi en politiek correct om mensen met een uitkering een zinvolle ‘baan’ te geven. Degenen die dat zeggen gaan er anders over denken wanneer het hun eigen baan betreft. Hier springt het college gevaarlijk mee om. Als PvdA-wethouder Henk zegt: 1000 banen erbij, dan zegt PvdA-fractievoorzitter Samsom: 1000 banen schrappen.’

Andries Veldman

Geef een antwoord