Ekhart maakt zich zorgen om Caparis

Wethouder Ekhart (PvdA) nu op oorlogspad.

De rust bij Caparis heeft lang genoeg geduurd.

(Van een correspondent)

Maandag j.l. sprak de gemeenteraad andermaal over Caparis. Uitslag: zuster Bok (PvdA) eindigt als eerste in de wedstrijd smoesjes verzinnen. Goede tweede: broeder Nicolai ( PAL/GroenLinks). De laatste eindigde erg nerveus toen hij gevergd werd op zijn motieven door broeder Rijpma (ChristenUnie). Had Nicolai toch last van een beetje een kwaad geweten?

Iedereen weet waar het om gaat: de hele raad, inclusief de coalitie-partijen PvdA en PAL/GroenLinks vroegen al voor de zomer om een kort onderzoek (quickscan) naar de oorzaken van de problemen bij Caparis. Sindsdien is er een langdurige, opvallend hardnekkige achterwaartse beweging te constateren geweest bij deze partijen. Lam of leeuw?, zo legde broeder Jacobse (Gemeentebelangen) – met dank aan PvdA-voorman Anne Vondeling – de keuze. Wat wil de raad zijn? Het bleek voor de coalitie-partijen het lam. Het is eigen schuld dat hun dit zal worden nagedragen.

Wethouder Ekhart (PvdA) schoot in het debat ineens in een nieuwe rol. Tot nog toe hamerde hij op de bijzondere behoefte aan rust, waar Caparis naar zou smachten. Maar nu ineens: “Ik maak me grote zorgen over het tempo bij de omvorming van Caparis. Het gaat veel te langzaam. We hebben morgen vergadering van de GR (Gemeenschappelijke Regeling) en ik zal dat daar hardop zeggen.” Oef, dat is schrikken. En zijn dat de geluiden nodig om de gekoesterde rust te bewaren? Of is dat niet meer nodig, nu de vraag om een onderzoek op slinkse wijze is gepareerd? Bij Ekhart weet je het nooit zo goed. En raadsleden als Nicolai – lam in wolfskledij – geven er de voorkeur aan de raadsels, die Ekhart steeds weer de wereld in slingert, tot in lengte van jaren te laten bestaan.

Enfin, een vergadering van de GR dus. Er was – mee door een brief van de ondernemingsraad van Caparis over de onvolkomenheden van de GR – ineens een bericht in het Friesch Dagblad. Wethouder Van Esch van Ooststellingwerf – voorzitter van de GR – zei dat de vergaderingen van de GR gewoon openbaar waren. Wij aan het bellen met allerlei ambtenaren bij verschillende gemeenten. Eigenlijk wist niemand hoe het precies zat. Vreemd. Daar komt dan bij dat in de zomer 2016 in het Friesch Dagblad een vermakelijk verhaal heeft gestaan hoe de wethouders aan de openbaarheid van de GR-vergaderingen weten te ontsnappen. Maar nieuwe tijden, nieuwe mogelijkheden.

Dus: bellen met de gemeente waar en wanneer de in de Leeuwarder raad door Ekhart met aplomb aangekondigde vergadering van de GR plaatsvindt. Om zelf eens te horen hoe flink hij Leeuwarden in deze vergaderingen vertegenwoordigt. Om 16.00 uur in Drachten deelt een vriendelijke ambtenaar mee. Even later belt deze man weer op. Ja er is wel een bijeenkomst, maar het is niet een echte vergadering. Een soort informele, maar in elk geval niet openbare bijeenkomst, zo wordt benadrukt. De ambtenaar weet niet of er ook vergaderstukken zijn. En als die er zouden zijn dan waren ze zeker niet openbaar omdat immers de vergadering niet een echte vergadering was. Nog even de gemeente Ooststellingwerf gebeld, waar, zoals gemeld, de voorzitter/wethouder van de GR huist. De Stellingwerfse ambtenaren bellen later terug: er is hier niets bekend over een bijeenkomst van de GR. Ook niet binnenkort. Zou Van Esch eigenlijk wel door Ekhart in Drachten zijn uitgenodigd?

We laten het hier even bij. Het verveelt u al lang weer. Vastgesteld mag worden, dat in deze details de problematiek van Caparis – en dan vooral van de bestuurlijke drukte, mogelijk ook incompetentie, er om heen – onverhuld aan de dag treedt.

Maar niks onderzoeken, zuster Bok en broeder Nicolai. Dat verstoort de rust immers, van de wethouders en de raadsleden.

Tot binnenkort

Geef een antwoord