Dossier Caparis wordt voor PvdA steeds pijnlijker

Bestuurlijke fouten rond Caparis

(Van een correspondent)

Twee weken geleden beleefde de Leeuwarder raad een interpellatie, aangevraagd door gemeentebelangen, over Caparis. De coalitie-partijen steunden een motie van Gemeentebelangen niet. Die motie vroeg om opschorting van het besluit van vier gemeenten, waaronder Leeuwarden – buiten vier andere in Caparis deelnemende gemeenten om – om de groenmedewerkers versneld in eigen dienst te nemen. In de raadsbijeenkomst ontstond de nodige verwarring over de stap van Leeuwarden, ook wat betreft juridische aspecten.

De wethouder beriep zich in zijn verweer op een rapport van de acht gemeentesecretarissen dat een akkoord zou inhouden. Liwwadders heeft direct na het debat dit rapport opgevraagd. Er is nog geen antwoord op dit verzoek binnen.

De vakbonden FNV en CNV hebben de stap van het bondgenootschap rond Leeuwarden scherp veroordeeld. “De schaamte voorbij“ zo kwalificeerden de bonden de werkwijze van Ekhart c.s. In de procedure blijkt volledig aan het recht van de ondernemingsraad om advies uit te brengen voorbij te zijn gegaan. Leeuwarden legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de interim-directeur. Op aandrang van onder meer diezelfde gemeente Leeuwarden werd indertijd de aanstelling van de interim-directeur met vier maanden verlengd. Hij moet nu, zo lijkt het, dienen als zondebok voor ernstige procedurefouten. De bonden kondigden een campagne onder de medewerkers aan om het bestaande dienstverband vooral niet op te zeggen.

Omrop Fryslân maakt vandaag melding van een brief van de Raad van Commissarissen aan de gemeenten. De brief noemt de stap van Leeuwarden en de drie bondgenoten niet rechtsgeldig. Het gaat om een besluit dat eenzijdig is genomen, maar gevolgen heeft voor alle acht gemeenten. De financiële en ander gevolgen dienen eerst duidelijk te zijn.

Volgens onze informatie is de voor 17 maart geplande vergadering van de GR (Gemeenschappelijke Regeling), waar de acht gemeenten het bestuur vormen, met een week uitgesteld. Een bijeenkomst waar wethouder Ekhart in de raad aan refereerde blijkt slechts een informele bijeenkomst te zijn geweest, waar geen besluiten konden worden genomen.

Al met al blijkt dat tijdens het interpellatiedebat mededelingen zijn gedaan en informatie is verstrekt die de kenmerken van onduidelijkheid, onvolledigheid en twijfelachtigheid dragen. Wat zich daarbij wreekt is het aan de raad onthouden van informatie die – zo moet worden verondersteld – bij de besluitvorming in het college wel een rol speelde. Daarmee was er voor de raad van de gemeente niet meer sprake van een ‘level playing-field’. Volgens bepaalde informatie gaat het onder meer om çommunicatieprogramma’s in de richting van de groenmedewerkers die sterk vooruitliepen op een zorgvuldige besluitvorming.

Het lijkt voor de hand te liggen dat alsnog alle relevante informatie met spoed op tafel komt zodat de raad de volgende keer wel goed beslagen en op zorgvuldige wijze tot een verantwoorde beoordeling kan komen. De geloofwaardigheid van wethouder Ekhart en Feitsma komt in toenemende mate in het gedrang. De opstelling van de vakbonden zou voor de coalitiepartijen, toch allemaal op eigen wijze voorstanders van medezeggenschap van personeel, een teken aan de wand moeten zijn. De vraag waarom Ekhart en Feitsma, als voormannen van de PvdA, hier steeds weer dwars tegen in gaan, moet met name voor de PvdA-fractie onder leiding van Tamara Bok steeds pijnlijker worden.

Geef een antwoord