De partij van Troelstra, Vondeling en Den Uyl die campagne voert met bh’s, het is me wat

Samsom in Leeuwarden, partijcongres 2013

Tijdens mijn ochtendwandeling langs de Willemskade word ik altijd vrolijk bij de aanblik van het beeld van BETJE COHEN achter haar kinderwagen, gemaakt door KARIANNE KRABBENDAM. Toen dat beeld opeens op een vluchtstrook pal naast een lantaarnpaal opdook, staat het sindsdien voor mij symbool voor het povere cultuurbeleid in onze gemeente. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Maar toen ik verder liep en het station naderde, werd ik plots nog vrolijker toen mijn blik viel op een reuzenrad: het Rad van Fortuin. Dat staat hier opgesteld dankzij SJOERD BOOTSMA en IMMIE JONKMAN, de organisatoren van het honderd dagen durende bomenproject Arcadia. Ik neem aan dat het tweetal er nog een poffertjeskraam naast gaat plaatsen.

Wie ook aan de wandel is geslagen is LILIANNE PLOUMEN, de partijleider van de PvdA.  In het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen wandelde Ploumen onlangs met de lokale partijleden door onze stad en bekeek de beelden van haar voorgangers, de roemruchte sociaaldemocratische leiders TROELSTRA en VONDELING. Wat die twee strijders van Ploumen en de huidige Leeuwarder PvdA-bestuurders zouden hebben gevonden, weten we niet, maar als wethouder zou ik er niet gerust op zijn.

Het had mij wel aardig geleken als DIEDERIK SAMSOM, ook een voormalig leider van de PvdA en nu druk in de weer om ons van het gas af te krijgen, de lokale delegatie door zijn oude woonplaats had geleid. Samsom is van het eerlijke verhaal, daarmee werd hij bijna premier, dus die had zich bij de Blokhuispoort meteen afgevraagd waarom het visitekaartje van onze stad nog altijd niet af is. Bij de Hounspolder had hij zijn wenkbrauwen opgetrokken over het anti-vogelbeleid van zijn lokale vrienden. Bij de woonbootbewoners even verderop aan de Opfeart, die plots tegen de afspraken in grote huizen voor hun neus krijgen, had hij het achterhaalde woningbouwbeleid aan de orde gesteld. Zo wandelen we met Samsom nog even verder.

Aangekomen in de Vlietzone had Samsom in de Saskia- en Rembrandtstraten, nog niet zo lang geleden tot twee keer toe grondig opgeknapt, waarschijnlijk stevige woorden gesproken over hoe de verpaupering van de wijk door de ongebreidelde vestiging van pseudo-zorginstellingen in combinatie met huisjesmelkers onder toezicht van de machtigste partij jarenlang heeft kunnen uitdijen. Bij Zalen Schaaf had hij de mislukte prijsvraag in herinnering geroepen die ertoe leidde dat het plan werd aangenomen waar de minste steun voor was. In Bilgaard zou hij hebben stilgestaan bij het verdwijnen van de prachtige wijkbibliotheek. Die werd opgeofferd om een verhuizing van het hoofdgebouw mogelijk te maken waardoor de ontmoetingsplek voor de tientallen culturen in de wijk verdween. Samsom had zeker zijn verwondering uitgesproken (het eerlijke verhaal) over het opnemen van Bilgaard in het rijtje arme wijken, een rijtje dat tot voor kort voorbehouden was aan de oostelijk van het centrum gelegen buurten.

Ik denk dat de lokale PvdA’ers halverwege de wandeling er hun bekomst van zouden hebben gekregen en hun eerlijke leider weer op de trein naar Leiden gezet hadden. In dat geval zou Samsom het grote reuzenrad hebben ontwaard en zich hebben afgevraagd of dit Rad van Fortuin waarmee de culturele ondernemers het bomenproject ARCADIA inluiden wel zo’n goed idee is terwijl er zoveel problemen in de stad om een oplossing smeken. Het miljoenenproject Arcadia, waar naar verluidt ook nog een fors bedrag voor woningisolatie in de wijk Bilgaard in is gerommeld, mag niet mislukken. Dat Arcadia in lijn met voorganger Culturele Hoofdstad 2018 allerlei bestaande culturele zaken wegdrukt, daarover hebben we het niet meer. City Jazz, Ljouwert Culinair, boekenmarkt, opening cultureel seizoen, activiteiten in de wijken: allen hebben moeten lijden of sneuvelden door de bestuurlijke dwang: toen de poppen en nu de bomen. Samsom had meteen de Potmargezone ter sprake gebracht, de groene long waar tientallen bomen op de nominatie staan om te worden omgezaagd om plaats te maken voor een flatgebouw. Hij had gezegd: laat je geen rad voor ogen draaien.

Ploumen, die met haar negen zetels in de Tweede Kamer het succes nog niet aan haar rode jas heeft hangen, heeft de actieve leden ongetwijfeld een hart onder de riem gestoken tijdens haar wandeling langs de partijprominenten. Misschien heeft ze hen wel een stevig woordje toegesproken over het armoedebeleid en haar misprijzen kenbaar gemaakt over de aanstaande PvdA-campagnebijeenkomst in Neushoorn met als ludiek hoogtepunt een inzamelactie van bh’s voor arme mensen. Misschien heeft ze wel opgemerkt dat er na Vondeling geen sociaaldemocratische leiders in Leeuwarden opgestaan zijn die een monumentaal standbeeld waardig zijn. De partij van TROELSTRA, VONDELING en DEN UYL die campagne voert met bh’s, het is me wat.

Andries Veldman