Caparis wil het wiel opnieuw uitvinden

(tekst: ingezonden)

Per 1 april 2017 gaat Leeuwarden de groenploeg van Caparis overnemen, het College van Burgemeester en Wethouders wordt dan de werkgever van deze mensen. Als Verenigd Links snappen wij heel goed dat er een streven is om de Sociale Werkvoorziening weer zoveel mogelijk zelf te willen uitvoeren, gezien wat er de laatste jaren allemaal is voorgevallen lijkt ons dat ook gerechtvaardigd. Midden in alle narigheid heeft die verzuchting ook bij ons wel eens geklonken. Wat voor Verenigd Links hoe dan ook voorop blijft staan is het doel van de Sociale Werkvoorziening en dus de mensen die er werkzaam zijn en dan doel ik in de eerste plaats op de werknemers met een indicatie.

Toch is 1 april eigenlijk te snel, want er ligt helemaal nog geen advies van de Ondernemingsraad, van de mensen om wie het gaat, en daar wijzen de vakbonden ook heel terecht op. Er ligt wel een reactie van de OR op een brief van PVDA wethouder Ekhart, echter dat is heel iets anders dan een officiële adviesaanvraag.

Dan is er ook nog de verdeel en heers politiek. Die ontstaat omdat de diverse gemeenteraden niet allemaal dezelfde informatie krijgen. Zo wisten ze in Smallingerland al dat het verzelfstandigen van het groen 2,5 miljoen euro gaat kosten, terwijl de Raad in Leeuwarden maar moest gissen naar de kosten. Het College stelt dan dat we in Leeuwarden daar dan ook maar naar moeten vragen, en dan begint de situatie helemaal absurd te worden. Ten eerste omdat de wethouder een actieve informatieplicht heeft, en ten tweede omdat Verenigd Links in diezelfde vergadering om informatie heeft gevraagd die de wethouder weigert te verstrekken.

Wat hebben wij gevraagd? Dat heeft te maken met het feit dat er nu gezegd wordt dat het herstructureringsplan voor Caparis per 1 mei aangeleverd zal worden terwijl de directie van Caparis in de persoon van dhr. Glas al in 2015 bezig was dit plan te schrijven. Hij is zelfs langer doorgegaan om dit af te maken. Hierover zegt men nu dat deze doorrekeningen bestemd waren voor intern gebruik.

Intern ligt er dus al een plan, maar men wil blijkbaar het wiel opnieuw uitvinden. Dat is typisch de bestuurscultuur bij Caparis. Zonde van alle werk (en geld) dat er al aan is besteed door dhr. Glas. En het is geen goede zaak dat wanneer Verenigd Links daarnaar vraagt wij deze informatie niet mogen ontvangen. Vanuit Caparis werd ook nog opgemerkt dat “de ondernemingsraad van Caparis niet gaat over de beslissing of mensen verhuizen van de gemeenschappelijke regeling naar de gemeente, daar hebben ze simpelweg niets van te vinden”. Dat is naar mijn mening dezelfde fout die de vorige RVC ook maakte, de mensen om wie het gaat achterstellen. Wanneer deze gedachte nu nog leeft dan is dit verhaal nog lang niet ten einde.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links.

Geef een antwoord