Burger is praatjes van angstprediker Be de Winter (Wetterskip) beu

Hooglandgemaal, Stavoren – Foto: China Crisis

Hooglandgemaal, Stavoren – Foto: China Crisis

(tekst: redactie Liwwadders.nl)

In de media verschenen onlangs enkele kritische reacties en ingezonden stukken over de verbouw van het kantoor van het Wetterskip (het Waterschap) in Leeuwarden. Liwwadders.nl publiceerde hierover al eerder. Wij vroegen ons af of hier zinnig, zuinig en zorgvuldig met uw geld wordt omgesprongen. Bij het artikel dat maandag als ingezonden opiniestuk in de Leeuwarder Courant is gepubliceerd plaatsen we enkele kanttekeningen. In dit artikel geeft financieel bestuurder Be de Winter uitleg over de laatste investeringen.

Be de Winter reageert als een echte politicus. Hij houdt een heel verhaal maar geeft geen enkele cijfermatige onderbouwing waarom het slechts tien jaar oude gebouw verbouwd moest worden voor 14 miljoen euro. In zijn reactie worden cijfers achterwege gelaten, maar wel beweert De Winter – zonder cijfers – dat de huisvestingskosten nu lager zijn dan voor de verbouwing. Het verhaal dat hij oplepelt is een prachtig praatje waar steeds meer burgers de buik van vol hebben.

Rampen voor het oprapen

Iedere keer wanneer het Wetterskip in het nieuws komt lijkt het erop dat het water het schap tot de lippen staat. De rampen liggen voor het oprapen. Met man macht moet er iets gebeuren. De nood is aan de man. Het is alsof de verkoper van de woekerpolis voor de deur staat en zegt: nu instappen voor het te laat is. U kent de bellers tegen etenstijd nog wel: wij maken u rijk. In de woorden van angstprediker Be de Winter: we staan voor grote opgaven. Hij rept over de zeespiegelstijging en de toename van neerslag als gevolg van klimaatverandering. Alsof je deze toekomstige onheilsboodschappen bestrijdt met een compleet verbouwd kantoor. Als je dat allemaal leest dan hoop je dat het waterschap zo wijs is om hun kantoor op een terp te plaatsen.

Waar burgers wel belang bij hebben is een goede afwatering van het water bij bijvoorbeeld het Europaplein. Bij deze plannen plaatste het Wetterskip enkele maanden geleden opmerkingen waar we nu niks meer over horen. Waar de burger behoefte aan heeft is nuchter beleid en geen pr-praatjes van een in zichzelf gekeerde organisatie. De gerealiseerde eigen weg langs buurman De Elfstedenhal met slagbomen versterkt het beeld van een bureaucratisch bastion.

Waterschapsbelasting

Nu de rekening van de waterschapsbelasting in aantocht is wachten wij in spanning op het begeleidende persbericht waarin een en ander ten gunste van het Wetterskip wordt verklaard. De burger heeft geen belang bij toeters en bellen, maar wenst het liefst een minimale organisatie met een maximaal effectief beleid.

Geef een antwoord